وبینار کنفرانس

شرکت کنندگان گرامی

نام کاربری و رمز عبور برای ورود به وبینار کنفرانس برای شرکت کنندگان که با شرایط حضوری ثبت نام کرده اند ارسال گردید.

شرکت کنندگان با شرایط غیر حضوری ملزم به ارائه مقاله خود نمی باشند.

به علت ظرفیت محدود فقط تعداد کمی از شرکت کنندگان در وبینار حضور می یابند.

لینک ورود به وبینار:

دوازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

http://nccse.ir/wp-content/uploads/2020/12/webinar.jpg

آخرین مهلت ثبت نام

آخرین مهلت ارسال مقالات

اعلام نتایج داوری مقالات

تاریخ برگزاری کنفرانس