نحوه ارائه مقالات سخنرانی

با توجه به ظرفیت محدود وبینار کنفرانس، فرمت نحوه ارائه مقالات برای ۱۰ مقاله برتر و همچنین آدرس سایت وبینار و زمان یرگزاری به ایمیل نویسندگان مقالات برتر ارسال می گردد.

سایر شرکت کنندگان با پذیرش مقالات به دو صورت سخنرانی و پوستر ملزم به ارائه و یا شرکت در وبینار نمی باشند.

آخرین مهلت ثبت نام

آخرین مهلت ارسال مقالات

اعلام نتایج داوری مقالات

تاریخ برگزاری کنفرانس