معرفی کنفرانس

گروه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش در راستای تحقق اهداف بلند مدت پژوهشی خود و توسعه هرچه بیشتر ارتباطات علمی بین پژوهشگران کشور، در نظر دارد سیزدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی را در روز  ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ و در استان مازندران و شهر بابل برگزار نماید.