هزينه هاي ثبت نام جهت شركت در كنفرانس بر اساس جدول زير مي باشد.

هزينه ها شامل (بررسي نهايي، ويرايش و ثبت مقاله، چاپ گواهي و سي دي مجموعه مقالات ، هديه كنفرانس و ارسال پستي با پست پيشتاز و پذيرايي) مي باشد.

برای استفاده از تخفیف دانشجویی، باید مدارک دانشجو بودن نویسنده به دبیرخانه ارسال گردد.

 

http://nccse.ir/wp-content/uploads/2020/12/hazineh.jpg

هزینه ثبت نام اولیه، ارسال ، بررسی اوليه و اعلام نتیجه داوری مقالات رایگان می باشد.

ارسال اسکن گواهی پذیرش بعد از اعلام پذیرش مقاله، و واریز هزینه ثبت مقاله، از طریق ایمیل می باشد.

به ازاي هر مقاله/ مقالات پذيرفته شده نويسنده اصلي، فقط يك نفر از نويسندگان آن مقاله/ مقالات مي بايست در كنفرانس ثبت نام نمايد. در صورتي كه بيش از يك نفر از نويسندگان مقاله/مقالات قصد شركت (حضوری) در كنفرانس را داشته باشند ، به ازاي هر نفر اضافي مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ تومان بايد پرداخت گردد.

به ازاي هر مقاله يك گواهي به نام تمامي نويسندگان و يك  سي دي مجموعه مقالات كنفرانس صادر مي گردد.

هزینه دریافت سی دی مجموعه مقالات اضافی ۴۰,۰۰۰ تومان می باشد. هزینه دریافت گواهینامه اضافی ۴۰,۰۰۰ تومان می باشد.