معرفی کنفرانس

موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش در راستای تحقق اهداف بلند مدت پژوهشی خود و توسعه هرچه بیشتر ارتباطات علمی بین پژوهشگران کشور، در نظر دارد یازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی را در روز  ۲۷  آذر ماه ۱۳۹۹ و در استان مازندران و شهر بابل برگزار نماید.